Viewing Yoshi400's Creatures

Main
 • Image
  Name
  Species
  Info
  Progress
 • Koi Koi
  Koi Koi
  Koi Fish
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Fish Fish
  Fish Fish
  Koi Fish
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Fire
  Fire
  Phoenix
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Ash Wing
  Ash Wing
  Ash Gryphon
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Gryphon Gryphon
  Gryphon Gryphon
  Onyx Gryphon
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Grey Wing
  Grey Wing
  Onyx Gryphon
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Fire Gryphon
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Ice
  Ice
  Ice Phoenix
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Ice Gryphon
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Mr Wolf
  Mr Wolf
  Direwolf
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Mr Wolf
  Mr Wolf
  Direwolf
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Cloud
  Cloud
  Pegasus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Darky
  Darky
  Dark Pegasus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Tropical Breeze
  Tropical Breeze
  Tropical Leviathan
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Tropical Water
  Tropical Water
  Tropical Leviathan
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Forest Breeze
  Forest Breeze
  Forest Leviathan
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Thunder Storm
  Thunder Storm
  Storm Leviathan
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Hurricane
  Hurricane
  Storm Leviathan
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Fly Kitty
  Fly Kitty
  White Winged Cat
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Purple
  Purple
  Coral Hippocampus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Froggy
  Froggy
  Abeoth Frog
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • White Bird
  White Bird
  Roc
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Green Fox
  Green Fox
  Silvian Alphyn
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Panda
  Panda
  Xand Bear
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Light Dragon
  Light Dragon
  Niveus Enox
  Female Hatchling
  Stage: 18.00%
  Overall: 52.28%
 • Dark Fire
  Dark Fire
  Hellhound
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Ms Platy
  Ms Platy
  Lakiran Platypus
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Mr Platy
  Mr Platy
  Lakiran Platypus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Platy
  Platy
  Lakiran Platypus
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Female Hatchling
  Stage: 63.40%
  Overall: 79.41%
 • unnamed
  unnamed
  Lakiran Platypus
  Female Hatchling
  Stage: 46.77%
  Overall: 70.06%
 • unnamed
  unnamed
  Purple Crystalwing
  Egg
  Stage: 55.89%
  Overall: 31.30%