Viewing Treiga's Creatures

 • Image
  Name
  Species
  Info
  Progress
 • Yuki Kaze
  Yuki Kaze
  Nareaun Quetzalcoatl
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Hanoo Kaze
  Hanoo Kaze
  Etainian Quetzalcoatl
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Ma Chi
  Ma Chi
  Noctis Enox
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Hebi
  Hebi
  Naga Ally
  Adult Female
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Jigoku
  Jigoku
  Hellhound
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%
 • Beakyatto
  Beakyatto
  Nandi Bear
  Adult Male
  Stage: 100%
  Overall: 100%